Fizjologiczne korelaty zaburzeń psychicznych: badania za pomocą analizy przestrzennej EEG i potencjałów wywołanych w depresji i zaburzeniach lękowych
Zaburzenia snu: badania nad etiopatogenezą i kliniką bezsenności przewlekłej, somnambulizmu, narkolepsji i innych hipersomnii pochodzenia centralnego
Terapia monitorowana i badania farmakoelektroencefalograficzne w depresji
Historia medycyny
Genetyka zaburzeń psychicznych: samobójstwa dokonane i próby samobójcze w przebiegu różnych zaburzeń psychicznych, wyniki terapii uzależnienia od alkoholu, predyspozycja genetyczna odpowiedzi na leczenie farmakologiczne, uwarunkowania genetyczne cech osobowości, ich związek z przebiegiem i leczeniem schizofrenii, depresji i uzależnienia od alkoholu
Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
Epidemiologia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

Psychophysiological correlates of mental disorders in spatial EEG analysis and evoked potentials analysis: studies on major depressive disorder and anxiety disorders
Sleep disorders: clinical and etiopathogenetic studies on chronic insomnia, somnambulism, narcolepsy and other hypersomnias of central origin
Therapeutic drug monitoring and pharmacoelectroencephalography in depressive disorder.
History of medicine
Psychiatric genetics: completed and attempted suicide in psychiatric disorders, course and treatment outcomes in alcohol dependence, genetic predisposition to pharmacological treatment response, genetics of personality, its impact on course and treatment of schizophrenia, depression and alcohol dependence
Alcohol and other substance dependence
Epidemiology of alcohol and other substance use disorders and associated psychiatric conditions
 


Monografie, rozdziały w podręcznikach, prace poglądowe Books, book chapters, review articles
Nasierowski T. Psychiatria a wolnomularstwo w Polsce (przełom XIX i XX wieku). Wydawnictwo Neriton, Warszawa 1998
Nasierowski T. Dzieje psychiatrii: główne wydarzenia, osoby i tendencje rozwojowe. [History of psychiatry] W: A Bilikiewicz, S Pużyński, J Rybakowski, J Wciórka (red) Psychiatria. Tom I: Podstawy psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 1-46 ISBN 83-87944-67-X
Nasierowski T. Iwan Pietrowicz Pawłow. Nauka sowiecka w okowach stalinizmu. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003 ISBN 83-88973-36-3
Nasierowski T. Zarys dziejów psychiatrii. Kierunki w psychiatrii. [History of psychiatry] W: A Bilikiewicz (red) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 23-42 ISBN 83-200-2776-4
Nasierowski T. Z czarta kuźni rodem... Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po rewolucji. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2003 ISBN 8388973681
Nasierowski T. Gdy rozum śpi a w mięśniach rodzi się obłęd. O życiu i chorobie Wacława Niżyńskiego. Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2004 ISBN 8389729067
Nasierowski T. Rys historii psychiatrii w Polsce.W: E Sorter. Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005 s. 359-399, 473-477 ISBN 8302095478
Nasierowski T. Historia schizofrenii - casus Kandinskiego. W: J Bomba, M Rostworowska, Ł Müldner-Nieckowski (red) Schizofrenia - różne konteksty, różne terapie, cz. 4. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2006 s. 23-38 ISBN 83-86826-51-7
T. Nasierowski: Katedra krakowska a psychiatria polska. W: Mózg i psyche. W: J Bomba, M Pilecki (red) W stulecie utworzenia Katedry Psychiatrii i Neuropatologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 2007 s. 38-45 ISBN 83-86826-61-4
Nasierowski T. Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce. Początek ludobójstwa. Wydawnictwo Neriton, Warszawa2008 Streszczenie w językach, angielskim, niemieckim, rosyjskim [Summary in English, German, Russian] ISBN 9788375430370
Szelenberger W, Kukwa A (Eds) Sleep. Physiology and Pathology. Elma Books, Warszawa 1995 ISBN 83-901046-2-8
Szelenberger W. Potencjały wywołane [Evoked potentials]. Elmiko, Warszawa 2000 ISBN 83-88751-00-X
Szelenberger W (red). Bezsenność [Insomnia]. Fundacja Wspierania Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, Warszawa 2000 ISBN 83-908354-2-8
Szelenberger W. Sen i rytmy okołodobowe [Sleep and circadian rhythms]. W: WZ Traczyk, A Trzebski (red) Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wydanie III. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2001, s. 259-265 ISBN 83-200-2364-5
Szelenberger W. Neurobiologia snu. [Neurobiology of sleep] W: A Bilikiewicz, S Pużyński, J Rybakowski, J Wciórka (red) Psychiatria. Tom I: Podstawy psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 213-223 ISBN 83-87944-67-X
Szelenberger W. Badania neurofizjologiczne. [Applied electrophysiology] Ibid., s. 576-590
Szelenberger W, Skalski M. Zaburzenia snu. [Sleep disorders] W: A Bilikiewicz, S Pużyński, J Rybakowski, J Wciórka (red) Psychiatria. Tom II: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002, s. 538-554 ISBN 83-87944-72-6
Szelenberger W. Fizjologiczne podstawy czynności psychicznych. [Contributions of the neural sciences] W: A Bilikiewicz (red) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003, s. 43-48 ISBN 83-200-2776-4
Szelenberger W. Badanie elektroencefalograficzne. (Electroencephalography] Ibid., s. 43-48
Szelenberger W. Zaburzenia snu. [Sleep disorders] Ibid., s. 389-400
Szelenberger W, Soldatos C. Sleep disorders in psychiatric practice. World Psychiatry 2005, 4:186-190
Szelenberger W, Niemcewicz S, Dąbrowska AJ. Sleepwalking and night terrors: psychopathological and psychophysiological correlates. Int Rev Psychiatry 2005; 17:263-270
Szelenberger W (red). Bezsenność [Insomnia]. Wydanie II. Via Medica Gdańsk 2007 ISBN 978-83-60072-61-5
Szelenberger W. Układ współczulny a depresja. W: E Szczepańska-Sadowska (red) Układ nerwowy a choroby układu sercowo-naczyniowego. Medycyna Praktyczna, Kraków 2009, 609-615 ISBN 978-83-7430-190-9
Szelenberger W. Neurobiologia snu [Neurobiology of sleep] W: J Rybakowski, S Pużyński, J Wciórka (red) Psychiatria, wydanie II. Tom I, Podstawy psychiatrii. Elsevier-Urban &Partner, Wrocław 2010, s. 210-218 ISBN 978-83-7609-102-0
Szelenberger W. Diagnostyka psychiatryczna: badania neurofizjologiczne [Applied electrophysiology] Ibid., s. 519-530

Prace oryginalne Peer reviewed papers
Bohnert AS, Fudalej S, Ilgen MA. Increasing poisoning mortality rates in United States, 1999-2006. Public Health Rep 2010; 125: 542-547
Buchner T, Petelczyc M, Żebrowski JJ, Prejbisz AA, Kabat M, Januszewicz A, Piotrowska AJ, Szelenberger W. On the nature of heart rate variability in a breathing normal subject: a stochastic process analysis. Chaos 2009; 19: 028504-028504
Cunningham RM, Murray R, Walton MA, Chermack ST, Wojnar M, Woźniak P, Booth BM, Blow FC. Prevalence of past year assault among inner-city emergency department patients. Ann Emerg Med 2009; 53:814-823
Dróżdż W, Wojnar M, Araszkiewicz A, Nawacka-Pawlaczyk D, Urbański R, Ćwiklińska-Jurkowska M, Rybakowski J. [The study of the prevalence of depressive disorders in primary care patients in Poland.] Wiad Lek 2007; 60:109-113
Durka PJ, Szelenberger W, Blinowska KJ, Androsiuk W, Myszka M. Adaptive time-frequency parametrization in pharmaco-EEG. J Neurosci Meth 2002; 117:65-71
Durka PJ, Klekowicz H, Blinowska KJ, Szelenberger W, Niemcewicz S. A simple system for detection of EEG artifacts in polysomnographic recordings. IEEE Trans Biomed Eng 2003; 50:526-528
Durka PJ, Malinowska U, Szelenberger W, Wakarow A, Blinowska KJ. High resolution parametric description of slow wave sleep. J Neurosci Methods 2005; 147:15-21
Fornal-Pawłowska M, Wołyńczyk-Gmaj D, Szelenberger W. Walidacja Ateńskiej Skali Bezsenności [Validation of the Polish version of the Athens Insomnia Scale]. Psychiatr Pol 2011; 45:211-221
Fudalej S, Fudalej M, Kostrzewa G, Kuźniar P, Franaszczyk M, Wojnar M, Krajewski P, Płoski R. Angiotensin-converting enzyme polymorphism and completed suicide: an association in Caucasians and evidence for a link with a method of self-injury. Neuropsychobiology 2009; 59:151-158
Fudalej S, Ilgen M, Fudalej M, Wojnar M, Matsumoto H, Barry KL, Płoski R, Blow FC. Clinical and genetic risk factors for suicide under the influence of alcohol in a Polish sample. Alcohol Alcohol2009; 44: 437-442
Fudalej S, Ilgen M, Fudalej M, Kostrzewa G, Barry K, Wojnar M, Krajewski P, Blow F, Płoski R. Association between tryptophan hydroxylase 2 gene polymorphism and completed suicide. Suicide Life Threat Behav 2010; 40: 553-560
Fudalej S, Bohnert A, Austin K, Barry K, Blow F, Ilgen M. Predictors of injury-related and non-injury-related mortality among veterans with alcohol use disorders. Addiction 2010; 105: 1758-1766
Ilgen MA, Chermack ST, Murray R, Walton MA, Barry KL, Wojnar M, Blow FC. The association between partner and non-partner aggression and suicidal ideation in patients seeking substance use disorder treatment. Addict Behav 2009; 34:180-186
Kamiński M, Blinowska K, Szelenberger W. Investigation of coherence structure and EEG activity propagation during sleep. Acta Neurobiol Exp 1995; 55:213-219
Kamiński M, Blinowska K, Szelenberger W. Topographic analysis of coherence and propagation of EEG activity during sleep and wakefulness. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1997; 102:216-227
Kasperska E, Chaba P, Szelenberger W, Wilczak H. Continuous attention in schizophrenic patients. Pol Psychiatry, 1997; 21:691-701
Klekowicz H, Malinowska U, Piotrowska AJ, Wołyńczyk-Gmaj D, Niemcewicz S, Durka P. On the robust parametric detection of EEG artifacts in polysomnographic recordings. Neuroinformatics 2009; 7: 147-160
Kostecka M, Żardecka M. The use of physical restraints in Polish psychiatric hospitals in 1989 and 1996. Psychiatr Serv 1999; 50:1637-1638
Kunicki PK, Sitkiewicz D, Pawlik A, Bielicka-Sulżyc V, Borowiecka E, Gawrońska-Szklarz B, Sterna R, Matsumoto H, Radziwoń-Zaleska M. Debrisoquine hydroxylation in a Polish population. Eur J Clin Pharmacol 1995; 47:503-505
Malinowska U, Klekowicz H, Wakarow A, Niemcewicz S, Durka P. Fully parametric sleep staging compatible with the classical criteria. Neuroinformatics 2009; 7: 245-253
Matsumoto H, Radziwoń-Zaleska M, Skalski M, Androsiuk W, Dziklińska A, Dębicka M, Grobel I, Kunicki P. Therapuetic drug monitoring of depression. New Trends Exp Clin Psychiatry 1998; 14:7-14
Nasierowski T. Klemens Maleszewski – pionier terapii elektrowstrząsowej w psychiatrii polskiej. Psychiatr Pol 2002; 36:259-269
Nasierowski T. In the abyss of death. The extermination of the mentally ill in Poland during world war II. Int J Ment Health 2006; 35:51-62
Niemcewicz S, Szelenberger W, Skalski M, Androsiuk W, Piotrowski T, Myszka DM, Moskwa M. Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej. [Psychophysiological correlates of primary insomnia] Psychiatr Pol 2001; 25:583-591
Piwowarska J, Wrzosek M, Radziwoń-Zaleska M, Ryszewska-Pokraśniewicz B, Skalski M, Matsumoto H, Biernacka-Bazyluk A, Szelenberger W, Pachecka J. Serum cortisol concentration in patients with major depression after treatment with clomipramine. Pharmacol Rep 2009; 61: 604-611
Prejbisz A, Kabat M, Januszewicz A, Szelenberger W, Piotrowska AJ, Piotrowski W, Piwoński J, Makowiecka-Cieśla M, Widecka K, Patera B, Bieniaszewski L, Narkiewicz K, Tykarski A, Piejko A, Grodzicki T, Czerwieńska B, Więcek A. Characterization of insomnia in patients with essential hypertension. Blood Press 2006; 15:213-219
Pułczyńska A, Łukaszewicz J, Wojnar M, Tomaszewski P, Kubiak-Tomaszewska G, Pachecka J. Cytochrome P450 polymorphism - molecular, metabolic, and pharmacogenetic aspects. IV. Application of long polymerase chain reaction for identification of CYP2D6 gene duplication. Acta Pol Pharmacol 2011; 68: 9-13
Radziwoń-Zaleska M, Matsumoto H, Skalski M, Androsiuk W, Dziklińska A, Kunicki P. Therapeutic drug monitoring in depression. Pol J Pharmacol 2000; 52:255-266
Radziwoń-Zaleska M, Matsumoto H, Skalski M, Wilkowska J, Januszko P, Matoszko D, Dziklińska A, Gmaj B, Szelenberger W. Therapeutic tricyclic antidepressant drug monitoring in younger and older patients. Pharmacol Rep 2006; 58:501-506
Sobczyk-Kopciol A, Broda G, Wojnar M, Kurjata P, Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Płoski R. Inverse association of the obesity predisposing FTO rs9939609 genotype with alcohol consumption and risk for alcohol dependence. Addiction 2011; 106: 739-748
Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Niemcewicz S, Drojewski J. Analysis of complexity of EEG during sleep. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:165-169
Szelenberger W, Wackermann J, Skalski M, Zdrojewski J, Niemcewicz S. Interhemispheric differences of sleep EEG complexity. Acta Neurobiol Exp 1996; 56:955-959
Szelenberger W, Skalski M. Epidemiologia zaburzeń snu w Polsce. [Epidemiology of sleep disorders in Poland.] W: Z Nowicki, W Szelenberger (red) Zaburzenia snu. Diagnostyka i leczenie. Wybrane zagadnienia. Biblioteka Psychiatrii Polskiej, Kraków 1999, s. 57-64
Szelenberger W, Niemcewicz S. Severity of insomnia correlates with cognitive impairment. Acta Neurobiol Exp 2000; 60:373
Szelenberger W, Niemcewicz S. Event-related current density in primary insomnia. Acta Neurobiol Exp 2001; 61:299-308
Szelenberger W, Piotrowski T, Dąbrowska AJ. Increased prefrontal event-related current density after sleep deprivation. Acta Neurobiol Exp 2005; 65:19-28
Szewczyk B, Poleszak E, Sowa M, Siwek M, Dudek D, Ryszewska-Pokraśniewicz B, Radziwoń-Zaleska M, Opoka W, Czekaj J, Pilc A, Nowak G. Antidepressant activity of zinc and magnesium in view of the current hypotheses of antidepressant action. Pharmacol Rep 2008; 60: 1734-1740
Śmietanowski M, Szelenberger W, Trzebski A. Nonlinear dynamics of the cardiovascular parameters in sleep and sleep apnea. In memory of Alberto Malliani (1935-2006) - a brave heart and beautiful mind. J Physiol Pharmacol 2006 57 (Suppl 11):55-68
Walton MA, Murray R, Cunningham RM, Chermack ST, Barry KL, Booth BM, Ilgen MA, Wojnar M, Blow FC. Correlates of intimate partner violence among men and women in an inner city emergency department. J Addict 2009; 28: 366-381
Wasilewski D, Matsumoto H, Kur E, Dziklińska A, Woźny E, Stencka K, Skalski M, Chaba P, Szelenberger W. Assessment of diazepam loading dose therapy of delirium tremens. Alcohol Alcohol 1996; 31:273-278
Wasilewski D, Wojnar M, Chatizow J. Depresja a ból: ogólnopolskie badanie epidemiologiczne. Psychiatr Pol 2010; 44: 436-445
Wojnar J, Brower KJ, Dopp R, Wojnar M, Emslie G, Rintelmann J, Hoffmann RF, Armitage R. Sleep and body mass index in depressed children and healthy controls. Sleep Med 2010; 11: 295-301
Wojnar M, Wasilewski D, Matsumoto H, Cedro A. Differences in the course of alcohol withdrawal in women and men. Alcohol Clin Exp Res 1997; 21:1351-1355
Wojnar M, Bizoń Z, Wasilewski D. The role of somatic disorders and physical injury in the development and course of alcohol withdrawal delirium. Alcohol Clin Exp Res 1999; 23:209-213
Wojnar M, Bizoń Z, Wasilewski D. Assessment of the role of kindling in the pathogenesis of alcohol withdrawal seizures and delirium tremens. Alcohol Clin Exp Res 1999; 23:204-208
Wojnar M, Wasilewski D, Żmigrodzka I, Grobel I. Age-related differences in the course of alcohol withdrawal in hospitalized patients. Alcohol Alcohol 2001; 36:577-583
Wojnar M, Dróżdż W, Araszkiewicz A, Szymański W, Nawacka-Pawlaczyk D, Urbański R, Hegedus AM. Assessment and prevalence of depression in women 45-55 of age visiting gynecological clinics in Poland: screening for depression among midlife gynecologic patients. Arch Womens Ment Health 2003; 6:193-201
Wojnar M, Brower KJ, Jakubczyk A, Żmigrodzka I, Burmeister M, Matsumoto H, Woźny E, Śliwerska E, Hegedus AM, Husar A, Ślufarska A, Lipiński M, Zucker RA. [Influence of impulsivity, suicidality and serotonin genes on treatment outcomes in alcohol dependence.] Psychiatr Pol 2006; 40:985-994
Wojnar M, Brower KJ, Strobbe S, Ilgen MA, Matsumoto H, Nowosad I, Śliwerska E, Burmeister M. Association between Val66Met brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene polymorphism and post-treatment relapse in alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res 2008; 33: 1-10
Wojnar M, Ilgen MA, Jakubczyk A, Wnorowska A, Klimkiewicz A, Brower KJ. Impulsive suicide attempts predict post-treatment relapse in alcohol-dependent patients. Drug Alcohol Depend2008; 97:268-275
Wojnar M, Ilgen MA, Wojnar J, McCammon RJ, Valenstein M, Brower KJ. Sleep problems and suicidality in the National Comorbidity Survey Replication, J Psychiatr Res 2009; 43:526-531
Wojnar M, Ilgen MA, Czyz E, Strobbe S, Klimkiewicz A, Jakubczyk A, Glass J, Brower KJ. Impulsive and non-impulsive suicide attempts in patients treated for alcohol dependence. J Affect Disord 2009; 115:131-139
Wojnar M, Brower KJ, Strobbe S, Ilgen M, Matsumoto H, Nowosad I, Śliwerska E, Burmeister M. Association between Val66Met brain-derived neurotrophic factor (BDNF) gene polymorphism and post-treatment relapse in alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res 2009; 33:693-702
Wrzosek M, Łukaszewicz J, Wrzosek M, Serafin P, Jakubczyk A, Klimkiewicz A, Matsumoto H, Brower KJ, Wojnar M. Association of polymorphism in HTR2A, HTR1A and TPH2 genes with suicide attempts in alcohol dependence: A preliminary report. Psychiatry Res 2011; epub
Żygierewicz J, Blinowska KJ, Durka PJ, Szelenberger W, Niemcewicz S, Androsiuk W. High resolution study of sleep spindles. Clin Neurophysiol 1999; 110:2136-2147
Żygierewicz J, Malinowska U, Suffczyński P, Piotrowski T, Durka P. Event-related desynchronization and synchronization in evoked K-complexes. Acta Neurobiol Exp 2009; 69: 254-261


Promotor: prof. dr hab. med. Waldemar Szelenberger
Tadeusz Nasierowski: Czołowi psychiatrzy przełomu XIX i XX wieku: dziedzictwo myśli i postaw, 1991
Krzysztof Skubis: Ocena środków psychotropowych na podstawie analizy widmowej czynności bioelektrycznej mózgu, 1991
Michał Skalski: Badania snu w diagnostyce pacjentów uzależnionych od alkoholu, 1992
Dariusz Wasilewski: Terapia majaczenia alkoholowego metodą szybkiego nasycania, 1995
Anna Basińska: Elektrofizjologiczne wskaźniki zaburzeń percepcji i uwagi w schizofrenii, 1997
Maria Radziwoń-Zaleska: Terapia monitorowana depresji, 1998
Szymon Niemcewicz: Psychofizjologiczne wskaźniki bezsenności przewlekłej, 1999
Dariusz Maciej Myszka: Neurofizjologiczne wskaźniki uwagi ciągłej u chłopców z zespołem nadpobudliwości ruchowej (ADHD), 2002
Wojciech Androsiuk: Dynamika i topografia czynności bioelektrycznej mózgu podczas snu fizjologicznego, 2006
Marta Karolina Androsiuk: Patofizjologia bezsenności pierwotnej, 2008
Jadwiga Anna Przybyłowska: Struktura osobowości a ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów z depresją, 2009
Maciej Kopera: Funkcje poznawcze u osób uzależnionych od alkoholu, 2010
Dorota Wołyńczyk-Gmaj: Ilościowa analiza EEG w stanie czuwania w ocenie zaburzeń snu, 2010
Joanna Wilkowska-Chmielewska: Symptomatologia epizodu depresyjnego u pacjentów w różnych grupach wiekowych, 2011
Małgorzata Fornal-Pawłowska: Terapia poznawczo-behawioralna w leczeniu bezsenności przewlekłej, 2011
Bartłomiej Gmaj: Badanie patofizjologii zaburzeń lękowych za pomocą endogennych potencjałów wywołanych, 2012
Anna Justyna Piotrowska: Neurofizjologiczne mechanizmy wzbudzenia we śnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i bezsennością, 2012
Tadeusz Piotrowski: Neurofizjologiczne wskaźniki zaburzeń uwagi u pacjentów z epizodem depresyjnym, 2012
Piotr Januszko: Badanie neurofizjologicznych parametrów snu w somnambulizmie,2013

Promotor: prof. nadzw. dr hab. med. Marcin Wojnar
Sylwia Fudalej: Związek wybranych czynników genetycznych z predyspozycją do zachowań samobójczych, 2008
Andrzej Jakubczyk: Uwarunkowania i znaczenie impulsywności w uzależnieniu od alkoholu, 2010

Promotor: dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska
Beata Ryszewska-Pokraśniewicz: Terapia monitorowana depresji - potencjalizacja jonami magnezu, 2012
 


Marcin Wojnar: Ryzyko nawrotu picia u osób uzależnionych od alkoholu, 2006
Tadeusz Nasierowski: Psychiatria, psychologia i fizjologia sowiecka w pierwszych latach po przewrocie bolszewickim, 2007
Maria Radziwoń-Zaleska: Terapia monitorowana depresji - zastosowanie w praktyce klinicznej, 2011
 

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | BACK TO HOMEPAGE

Ostatnia aktualizacja: 2013-04-08 © Andrzej Wakarow