Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Head of Department
Prof. dr hab. med. Marcin Wojnar
Pracownicy ze stopniem naukowym
prof. dr hab. med. Waldemar Szelenberger

Pracownicy ze stopniem doktora habilitowanego
dr hab. n. med. Tadeusz Nasierowski
dr hab. n. med. Maria Radziwoń-Zaleska
Adiunkci Senior scientists
dr n. med. Sylwia Fudalej
dr n. med. Andrzej Jakubczyk
dr n. przyr. Halina Matsumoto
dr n. med. Szymon Niemcewicz
dr n. med. Tadeusz Piotrowski
dr n. med. Michał Skalski
dr n. med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj
Asystenci Scientists
dr n. med. Bartłomiej Gmaj
dr n. med. Piotr Januszko
dr n. med. Anna Klimkiewicz
dr n. med. Maciej Kopera
dr n. med. Joanna Wilkowska-Chmielewska

Doktoranci Doctoral students
lek. Marcin Bugaj
lek. Ewa Drozdowicz
mgr Ilona Kieres-Salamoński
lek. Aleksandra Krasowska
mgr. Małgorzata Libman-Sokołowska
lek. Filip Marcinowski
mgr Michał Ordak
lek. Aleksandra Topolewska-Wochowska

Pracownicy techniczni Technicians
mgr inż. chem. Anna Dziklińska
Sekretariat Secretary
Jolanta Kuligowska
tel. +48 22 825 12 36
fax +48 22 825 13 15

Wykładowcy Lecturers
mgr biol. Małgorzata Abramowska
dr n. hum. Tomasz Gajda
dr n. med. Dariusz Maciej Myszka

Adres Address
Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
00-665 Warszawa, Nowowiejska 27
Medical University of Warsaw, Department of Psychiatry,
00-665 Warszawa, Nowowiejska 27

  Oddziały kliniczne. Poradnia Zaburzeń Snu. Pracownie: Elektroencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej, Badania Snu, Psychofarmakologii. Biblioteka naukowa.

Clinical wards. Sleep Disorders Clinic. Laboratory of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. Sleep Research Laboratory. Laboratory of Psychopharmacology. Scientific library.
 


  Diagnostyka kliniczna i psychologiczna, elektroencefalografia kliniczna, polisomnografia, wideometria, farmakoelektroencefalografia, potencjały wywołane. Terapia monitorowana. Oznaczanie stężenia środków uzależniających (opiatów, amfetaminy, kanabinolu, benzodiazepin, barbituranów, kokainy, metadonu) oraz leków psychotropowych. Leczenie majaczenia alkoholowego metodą szybkiego nasycania, umożliwiającą wybitne skrócenie czasu trwania majaczenia. Leczenie zaburzeń psychicznych jest prowadzone w Katedrze metodami biologicznymi z elementami socjoterapii. Stosowana jest także indywidualna psychoterapia.

Department provides mental health services for acutely ill psychiatric patients, adults and elderly. The inpatient services comprise comprehensive clinical evaluation, psychometric assessments, clinical electroencephalography, pharmacoelectroencephalography, evoked potentials, polysomnography, videometry, monitoring of psychoactive substances. Patients receive intensive short-term treatment with the goal of rapid recuperation. The treatment is based on individual plans and includes biological therapies, mainly state-of-art psychotropic medication, with drug levels monitoring. Sociotherapy and individual psychotherapy is also provided.
 


  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | BACK TO HOMEPAGE

Ostatnia aktualizacja: 2011-10-19 © Andrzej Wakarow