plan4 Dydaktyka i Informacje dla Studentów


 

Klinika Psychiatryczna prowadzi kurs psychiatrii dla studentów I Wydziału Lekarskiego, na I roku 25 godzin, na IV roku 120 godzin, dla Oddziału Stomatologicznego, na I roku 25 godzin, na V roku 15 godzin, dla Wydziału Nauki o Zdrowiu, pielęgniarstwo na III roku - 115 godzin i 40 godz. praktyk zawodowych, rehabilitacja na II roku - 20 godzin i 14 godzin praktyk zawodowych, dla Wydziału Elektroradiologii, na III roku - 78 godzin i 25 godzin praktyk zawodowych.
Kurs obejmuje najważniejsze koncepcje neurobiologiczne zaburzeń psychicznych, podstawy diagnostyki i leczenia. Nauczanie psychiatrii opiera się na aktualnych osiągnięciach nauk podstawowych, a jednocześnie zaplanowane jest tak, aby w przyszłości studenci mogli się uporać z realiami codziennej pracy.
Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe. Opiekunami Koła Naukowego są lek. Bartłomiej Gmaj oraz dr n. med. Maciej Kopera
Klinika zapewnia także szkolenie podyplomowe w psychiatrii dorosłych: staże podyplomowe i specjalizacyjne. Prowadzimy kursy podyplomowe z medycyny snu i elektroencefalografii klinicznej.
Zachęcamy stażystów i członków Studenckiego Koła Naukowego do udziału w badaniach naukowych, aktualnych i przyszłych. Praca badawcza jest warunkiem koniecznym gruntownego wykształcenia.

Dla studentów i stażystów oferujemy ponadto zajęcia fakultatywne z medycyny snu i elektroencefalografii i neurofizjologii klinicznej.

The Departament of Psychiatry provides lectures, seminars and clinical clerkship for students of I Faculty of Medicine (145 hrs), Division of Dentistry (40 hrs), Faculty of Health Sciences (115 hrs), and Faculty of Electrodiagnostics and Radiology (78 hrs).
The Department has a residency program in adult psychiatry for postgraduates and graduating psychiatrists. Advanced training for sleep medicine and clinical electroencephalography practitioners is also provided.
Residents and members of Students Research Society are invited to involve in new and ongoing research. It is an indispensable part of complete education.
We offer also elective seminars and tutorials in sleep medicine and clinical neurophysiology for undergraduates and residents. A group consisted of at least 10 trainees is invited.
 

 
  Literatura obowiązująca:
Jarema Marek, Jabłońska Jolanta. Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2011
Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig. Psychologia i życie. Redakcja naukowa: Maria Materska (wydanie polskie). Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rewizja dziesiąta. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”i Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków-Warszawa 1997

Literatura zalecana:
Black D, Andreasen N. Introductory Textbook of Psychiatry. American Psychiatric Publishing, Inc. 5 edition 2010
Quick Reference to The Diagnostic Criteria from DSM-IV-TR. American Psychiatric Association, Washington 2000
Rybakowski J, Pużyński S, Wciórka J (red) Psychiatria, wydanie II. Tom I, Podstawy psychiatrii. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2010
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria. Tom II: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria. Tom III: Terapia, zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2003
Pużyński S, Robakowski J, Wciórka J (red) Psychiatria. Tom II, Psychiatria kliniczna. Wydanie II. Elsevier-Urban & Partner, Wrocław 2011
Oyebode F. Sims' Symptoms in the Mind. An Introduction to Descriptive Psychopathology, Fourth Edition. Saunders-Elsevier 2008
Semple D, Smyth R, Burns J, Darjee R, McIntosh A. Oxford Handbook of Psychiatry. Oxford University Press 2005

Ogólnopolskie Badanie Studenckiego Snu
Facebook
Ankieta


Aktualny program zajęć z psychiatrii dla studentów IV roku w dniach 04.06 – 15.06.2018 r.

Aktualny program zajęć z psychiatrii dla studentów VI roku w dniach 7.05. – 25.05.2018 r.

Wyniki egzaminu z psychiatrii (I WL, VI r.) z dnia 08.01-14.03.2018 r.


Seminaria dydaktyczne

 
  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | BACK TO HOMEPAGE

Ostatnia aktualizacja: 2013-03-01 © Andrzej Wakarow