Po zarejestrowaniu Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem (1992). Przed gmachem sądu w Alei Solidarności stoją od lewej: Michał Skalski, Szymon Niemcewicz, Daria Pracka, Wieńczysława Szeliga, Waldemar Szelenberger.
In front of the buildings of the Supreme Court, Solidarity Avenue, Warsaw, after the registration of the Polish Sleep Research Society in 1992. From left: Michał Skalski, Szymon Niemcewicz, Daria Pracka, Wieńczysława Szeliga, Waldemar Szelenberger.

 

 
 

 Prof. Karolina Jus, Prof. Andrzej Jus - Pionierzy elektroencefalografii w Polsce
Pionieer EEG Investigators in Poland


1937-1945
Drohocki Z. Die spontane elektrische Spannungsproduktion der Grosshirnrinde im Wach- und Ruhezustand. Pflüg Arch ges Physiol 1938; 239:658-679
Drohocki Z. Periodisierung und Automatismus in dem Elektroverhalten der Grosshirnrinde. Pflüg Arch ges Physiol 1938; 240:171-182
Drohocki Z. Hirnelektrisches Echophänomen. Pflüg Arch ges Physiol 1938; 240:183-190
Drohocki Z. Echo elektryczne w korze mózgowej. Pol Gaz Lek 1938; 17:206-209
Drohocki Z. O elektroprodukcji kory mózgowej. Warsz Czas Lek 1938; 15:206-209
Drohocki Z. L’électrospectrographe du cerveau. CR Soc Biol 1938; 129:889-893
Drohocki Z. Les manifestations électriques spontanées du cerveau a l’état de veille. CR Soc Biol 1938; 129:895
Drohocki Z, Drohocka J. L’électrocorticogramme pendant l’éstablissement de la narcose a l’uréthane. CR Soc Biol 1938; 129:895
Drohocki Z, Drohocka J. L’électrospectrogramme du cerveau. CR Soc Biol 1939
Drohocki Z, Drohocka J. Étude électroencéphalographique de la localisation pharmacologique des narcotiques. Arch Int Pharmacodyn 1939; 62:265
Drohocki Z. Électrospectrographie qualitative et quantitative du cerveau. Arch Suisse Neurol Psychiat 1945; 55:85

1947
Jus A, Jus C. Les lésions de la base du cerveau et leur expression électroencéphalographique. Paris Méd 1947; 37:593-595

1948
Drohocki Z. L’integrateur de l’électroproduction cérébrale pour électroencéphalographie quantitative. Rev Neurol (Paris), 1948; 80:617-619
Jus A. Osiągnięcia elektroencefalografii klinicznej. Wrocław 1948
Jus A, Jus K. Obraz elektroencefalograficzny niektórych schorzeń podstawy mózgu. Pol Tyg Lek 1948; 3:580-583
Jus A, Jus K. Obraz elektroencefalograficzny niektórych schorzeń podstawy mózgu. Pol Tyg Lek 1948; 3:619-621
Ryżko S, Keller J, Gregorek W. Elektroencefalograf. Przegląd Telekomunikacyjny 1948; 7-8:184-188

1949
Jus A. Próba biologicznego podejścia do problemu autyzmu (studium elektroencefalograficzne). Rocznik Psychiatr 1949; 37:459-471
Jus A, Jus K. Wartość rozpoznawcza elektroencefalografu z jednym odprowadzeniem w przypadkach padaczki. Pol Tyg Lek 1949, 45

1950
Jus A. Próba interpetacji mechanizmu powstawania zmian elektroencefalograficznych w schizofrenii. Rocznik Psychiatr 1950; 38:49-51
Jusowa K. Dynamika zmian elektroencefalograficznych w otępieniu organicznym. Rocznik Psychiatr 1950; 1:4
Semadeni W. Nowoczesne leczenie padaczki pod kontrolą elektroencefalografu. Pol Tyg Lek 1950; 8:295-296

1951
Jus A. Badania elektroencefalograficzne w schizofrenii. PZWL, Warszawa 1951

1952
Chróścicki A. Typ i przebieg krzywych EEG w okresie pierwszego roku po urazach czaszki u dzieci. Sprawozd. PAU 1952; 53:403
Jus A, Jus K. Znaczenie elektroencefalografii w orzecznictwie. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminalistyki 1952; 4:7-19
Jusowa K. Zastosowanie elektroencefalografii do wyjaśnienia dynamiki procesów korowych. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1952; 2:151-166
Kanigowski Z. Zmiany elektroencefalograficzne w pracy i znużeniu umysłowym pod wpływem alkoholu. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1952; 2:309-326

1953
Jus A, Jus K. Założenia metodyczne badań elektroencefalograficznych nad procesami hamowania wewnętrznego (opóźniania i przechodzenia jego w sen). Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1953; 6:595-604
Segal P, Majkowski J. Elektroencefalografia w jaskrze. Klin Oczna, 1953; 23:101-112
Strumień M. Wpływ odmy czaszkowej na obraz elektroencefalograficzny w padaczce. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1953; 3:453-462

1954
Hausmanowa I, Majkowski J. Dynamika zmian elektroencefalograficznych w urazach mózgu. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1954; 4:115-128
Hausmanowa I, Majkowski J. Dynamika zmian elektroencefalograficznych w urazach mózgu. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1954; 4:267-280
Jus A, Jus K. Elektroencefalografia. PZWL, Warszawa 1954
Jus A, Jus K. Próba elektroencefalograficznej analizy procesów hamowania wewnętrznego (opóźnianie i przechodzenie jego w sen). Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1954; 4:23-45
Jus A, Jus K. Elektroencefalo- i elektromiograficzna analiza kształtowania się odruchowo-warunkowej reakcji ruchowej przy stosowaniu metody Iwanowa-Smoleńskiego. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1954; 4:253-265
Jus A, Jus K. Popytka elektroencefalograficzeskogo analiza procesow wnutriennego tormożenija (zapazdywania i jego perechoda w son). Ż Niewropat Psichiat 1954; 9:715-720
Jus A, Jus K. Znaczenie prac Cybulskiego i jego szkoły dla rozwoju elektroencefalografii. Acta Physiol Pol 1954; 5:403-424
Jus A, Karpowicz R, Jus K. Badania bioelektryczne uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego po wstrząsach elektrycznych. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1954; 4:591-608
Jus A Broszkiewicz E, Ekiert H, Flatau H, Gerard K, Laskowska D, Szajbel W. Badania nad odruchowo-warunkowymi reakcjami w przebiegu leczenia schizofrenii insuliną. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1954; 4:1-15
Keller J. Rejestracja przebiegów biologicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elektryka, 1954, zeszyt 4

1955
Jus A. Badania bioelektryczne mechanizmów patofizjologicznych osłupienia katatonicznego. Neurol Neuchir Psychiatr Pol 1955; 5:501-535
Jus A Broszkiewicz E, Ekiert H, Flatau H, Gerard K, Laskowska D, Szajbel W. Badania nad odruchowo-warunkowym mechanizmem działania insuliny w przebiegu leczenia schizofrenii. Zbiór Prac Państwowego Instytutu Psychoneurologicznego. PZWL, Warszawa 1955, s. 185-224
Jus K. Elektroencefalografia. I. Wiad Lek 1955; 8:3-7
Jus K. Elektroencefalografia. II. Lokalizacja zaburzeń EEG. Dynamiczne badania EEG. Wiad Lek 1955; 8:49-55
Jus K. Elektroencefalografia. III. Wskazania do EEG. Wiad Lek 1955; 8:110-114
Majkowski J. Badania czynności bioelektrycznej mózgu u leczonych ACTH. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1955; 5:150-166

1956
Jus A. Metoda synchronicznego jedno- i dwubiegunowego badania elektroencefalograficznego. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1956; 6:549-552
Jus A, Jus K. Badania bioelektryczne nad wytwarzaniem i przekształcaniem warunkowych odruchów ruchowych w układzie stereotypowym. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1956; 6:291-311
Jus A, Jus K. Badania bioelektryczne w klinice psychiatrycznej (uwagi o wieloznaczności zjawisk i względności interpretacji). Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1956; 6:807-816
Jusowa K, Kuberski Z, Margolisowa A, Radzikowska H. Ocena elektroencefalograficzna i neurologiczna wyników leczenia gruźliczego zapalenia mózgu i opon u dzieci. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1956; 6:143-169

1957
Gastaut H, Jus A, Jus C, Morrel F, Storm van Leeuwen W, Dongier S, Naquet R, Régis H, Roger A, Bekkering DR, Kamp A, Werre J. Étude topographique des réactions électroencéphalographiques conditionnées chez l’homme. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1957; 9:1-34
Gastaut H, Jus A, Morrel F, Storm van Leeuwen W, Bekkering D, Kamp A, Werre J. Elektroencefalograficzeskaja charakteristika obrazowania uslownych refleksow u czelowieka. Ż Wys Nierw Deiat 1957; 7:25-38
Gastaut H, Naquet R, Roger A, Dongier S, Régis H, Morrel F, Jus A, Jus K. Niewrologiczeskoje obiasnienie uslownych elektroencefalograficzeskich reakcji. Ż Wys Nierw Deiat 1957; 7:203-213
Horski-Horończyk S, Jus K. Analiza bioelektryczna mechanizmów zahamowania ruchowego w narkolepsji. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1957; 7:79-94
Jus A. Recherches bioélectriques sur la pathophysiologie de la schizophrénie. II Congr Internat Psychiatrie. Resumés des séances plenieres et d’exposés lors de symposia. Zürich 1957
Jus A. Bioelektriczeskoje issledowanije patofizjologiczeskich mechanizmow katatoniczeskogo stupora. Ż Niewr Psichiat 1957; 57:67-81
Jus A. Badania bioelektryczne nad patofizjologią schizofrenii. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1957; 7:809-821
Jus A, Jus C. Les méthodes bioélectriques dans l’expérience conditionelle clinique. W: Conditionnement et réactivité en électroencéphalographie. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1957; 6 (supl):25-37
Jus A, Jus C. L’applications des réactions électroencéphalographiques conditionées en neuropsychiatrie: considérations physiopathologiques. IV Congr Internat d’EEG et Neurophysiologie Clin. Bruxelles 1957. Acta Med Belg
Jus A, Jus K. Znaczenie elektroencefalograficzeskich uslownych reflektornych reakcii dla patofizjologiczeskich issledowanij w niewrologii i psichiatrii. Ż Niewr Psichiat 1957; 57:1363-1372
Jus A, Bukowczyk A, Krasilewicz R, Wojdysławska I. Badania nad przebiegiem osłupienia katatonicznego (analiza kliniczna i patofizjologiczna). Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1957; 7:641-642
Jus K. Badania nad korelacjami kliniczno-bioelektrycznymi. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1957; 7:269-272
Jus K, Jus A. Badania bioelektryczne nad mechanizmem działania largaktylu u człowieka. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1957; 7:667-668
Koślacz-Folga A, Wyszyńska T. Wpływ leczenia ACTH na czynność bioelektryczna mózgu u dzieci. Pediatr Pol 1957; 32:577-586
Stein W, Domżał T. Badania elektroencefalograficzne w moczeniu nocnym u żołnierzy. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1957; 7:981-985

1958
Domżał T. Badania elektroencefalograficzne nad odrębnością patogenetyczną migreny i naczynioruchowych bólów głowy. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1958; 8:745-752
Jus A, Jus K. [Conditioning of the alpha rhythm driving] Sbornik vedeckich praci. Lekarske Fakulte, Karlova Universita, 1958, 1(2-3):132-143
Jus A, Jus C. Étude de l’extinction par répétition, de l’expression EEG du réflexe d’orientation (habituation de la réaction d’arret d’éveil) et de l’action du frein externe sur les réactions EEG aux différents stimuli (étude bioélectrique de l’attention) chez le l’homme. Colloque Internat d’EEG, Moscou. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1958; supl 13:321-333
Majkowski J. Badania nad obrazem EEG i EMG różnicowania odruchów warunkowych. Acta Physiol Pol 1958; 9:565-581
Majkowski J. Wartość pomocniczo-diagnostyczna kardiazolu w padaczce z prawidłowym obrazem elektroencefalograficznym. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1958; 8:59-68

1959
Ekiert H, Bigo B. Wartość largaktylu jako metody prowokacyjnej w badaniach EEG nad padaczką. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:125-133
Ekiert H, Bigo B. The value of of chlorpromazine as activating EEG method in cases of epilepsy. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1959; 11:177
Ekiert H, Bigo B. Badania EEG w przebiegu leczenia schizofrenii paranoidalnej largaktylem i serpasilem. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:525-533
Ekiert H, Bigo B. EEG examination in the course of paranoid schizophrenia treatment by chlorpromazine and serpasil. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1959; 11:177
Grabowski J, Gościński I. Wyniki badań elektroencefalograficznych w 200 przypadakch guzów śródczaszkowych. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:361-374
Hausmanowa-Petrusewicz I, Majkowski J. Fizykalne metody aktywacji zapisu elektroencefalograficznego. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:1-11
Hausmanowa-Petrusewicz I, Majkowski J. Chemiczne metody aktywacji zapisu elektroencefalograficznego. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:205
Jankowski K. Obraz elektroencefalograficzny otępienia miażdżycowego starczego. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:827-845
Jus A, Jus K. Bioelektryczny aspekt mechanizmów neurofizjologicznych przy tworzeniu się odruchów warunkowych. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:13-29
Jus A, Jus K. Badania nad wpływem hamulca zewnętrznego na reakcje EEG na różne bodźce u człowieka (Bioelektryczny aspekt uwagi). Acta Physiol Pol 1959; 9:555-564
Jus K. Badania elektroencefalograficzne nad lękami nocnymi. Materiały IV Zjazdu Neurologów i Neurochirurgów Polskich, Kraków 1959
Jus K. Badania nad wygasaniem przez powtarzanie elektroencefalograficznego wykładnika odruchu orientacyjnego (habituacja reakcji zatrzymania-wzbudzenia). Acta Physiol Pol 1959; 9:539-553
Koślacz-Folga A. Wyniki badań elektroencefalograficznych u dzieci z napadowymi okresowymi bólami brzucha. Pediatr Pol 1959; 34:1067-1075
Leder S, Gogol Z. Zmiany eeg w przebiegu leczenia meprobamatem. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:135-142
Majkowski J. Przypadek rodzinnego porażenia okresowego ze wzrostem poziomu potasu w surowicy krwi. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:317-325
Marczak R, Majczak A. Badania nad znaczeniem zmian elektroencefalograficznych pod wpływem largaktylu u chorych na wczesną schizofrenię. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:821-825
Piotrowski A. Przypadek padaczki muzykogennej obserwowany klinicznie i bioelektrycznie. Neurol Neurochir Psychiatr Pol 1959; 9:39-44

 

  POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ | BACK TO HOMEPAGE

Ostatnia aktualizacja: 2008-06-19 © NEOART Studio